Affiliate Program

Rapportering i realtid

Hur många visningar får du?

Hur många klick?

Hur många försäljningar?

Med de unika rapporteringsverktyg som gränssnittet Commission Junction erbjuder kan du hitta svaren på de här frågorna när du vill! Du kan dessutom ladda hem och spara alla rapporter du tar fram. Du har tillgång till den här statistiken dygnet runt och kan använda den för att finjustera placeringen av banners och textlänkar, så att du kan få största möjliga nytta av programmet. Nedan hittar du ett exempel på en anpassad rapport som du kan skapa via ditt webbläsarfönster:

Click to Enlarge